MALALTIA REUMÀTICA CARDÍACA

La malaltia valvular reumàtica és una seqüela d’una faringitis causada per un microbi anomenat Estreptococ del Grup A que no rep tractament antibiòtic.

Fins al 20% de les faringitis són causades per estreptococ i una petita part d’elles acaben desenvolupant una febre reumàtica (febre alta, dolors articulars, manifestacions neurològiques …).

Després d’una febre reumàtica, el 90% dels afectats, desenvolupen al llarg dels anys una afectació reumàtica de les Vàlvules Cardíaques. Poden afectar-se diverses vàlvules del cor, però el més freqüent és trobar malaltia de la vàlvula mitral i aòrtica en forma d’estrenyiment (estenosi) o dificultat al tancament (insuficiència).

Quan l’alteració de les vàlvules ja està molt avançada, l’únic tractament és una cirurgia cardíaca per reparar o canviar aquestes vàlvules.

Als països en vies de desenvolupament és un problema de gran magnitud:

– 15 milions de casos al món.
– 282.000 morts cada any.
– 250.000 nous casos cada any, la gran majoria en pacients joves.

En aquests països en vies de desenvolupament no existeix educació sanitària i no és fàcil tenir accés a la sanitat, perquè aquesta no existeix o és molt deficitària. Per aquesta raó, és difícil o impossible diagnosticar la malaltia reumàtica i donar-li un tractament adequat.